Herbak

Wodogłowie u dzieci

Wodogłowie u dzieci

Wodogłowie u małych pacjentów polega na gromadzeniu się nadmiernej ilości płynu mózgowo-rdzeniowego w układzie komorowym mózgu. Zwiększenie objętości płynu może zacząć się rozwijać już na etapie życia płodowego.

Wodogłowie u małych pacjentów – przyczyny

Do najczęstszych przyczyn wodogłowia u noworodków zalicza się wady rozwojowe cewy nerwowej oraz stenozę wodociągu mózgu. W tym drugim przypadku dochodzi do zablokowania lub utrudnienia przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego na skutek przewężenia lub innej fizycznej przeszkody w mózgu. U nowo narodzonych dzieci obserwuje się także wodogłowie spowodowane torbielami pajęczynówkowymi oraz wadami tyłomózgowia.

To, że dziecko nie urodziło się z tego typu dolegliwością, nie oznacza, że nie nabędzie jej w trakcie pierwszych miesięcy życia. Za nabyte wodogłowie odpowiada najczęściej infekcja ośrodkowego układu nerwowego czy krwawienie dokomorowe.

Objawy

Najbardziej charakterystycznym objawem wodogłowia jest powiększony obwód głowy, która wraz ze zwiększającą się ilością zatrzymanego płynu mózgowo-rdzeniowego zaczyna przybierać kształt gruszki. Powiększone pulsujące ciemiączko oraz rozchodzące się szwy czaszkowe również są typowe dla wodogłowia. Noworodki i niemowlaki, których problem dotyczy, wykazują się też zazwyczaj większą drażliwością, sennością, zanikiem łaknienia i mniejszą ruchliwością niż ich rówieśnicy na tym etapie rozwoju. U części małych pacjentów można także zaobserwować upośledzenie wzroku i słuchu czy niedowłady rak i nóg.

Leczenie

Zanim lekarz dobierze odpowiedni sposób leczenia niezbędne będzie postawienie dokładnej diagnozy. Noworodek z podejrzeniem wodogłowia przejdzie szereg badań, w tym m. in.: USG przeczaszkowe, rezonans magnetyczny mózgu czy badanie płynu mózgowo-rdzeniowego.

Leczenie może zacząć się już w brzuchu mamy. W tym przypadku interwencja chirurgiczna polega na wstawieniu specjalnej zastawki komorowo-owodniowej. Podobny przebieg ma leczenie dzieci już urodzonych. Noworodkom i niemowlakom wstawia się dreny, które odprowadzają nadmiar płynu z komór mózgu. W niektórych przypadkach wykorzystuje się także endoskopową wertykulostomię, polegającą na powiększeniu przewężenia w komorze mózgu tak, żeby mógł tamtędy przepływać płyn mózgowo-rdzeniowy.

2020-01-24T07:55:26+00:00