Herbak

Rozszczep wargi i podniebienia

Rozszczep wargi i podniebienia

Rozszczep wargi i podniebienia to jedna z najczęstszych wrodzonych wad rozwojowych. Szacuje się, że w Polsce 2-3 dzieci na 1000 przychodzi na świat z tego rodzaju problemem, co przekłada się średnio na 15 proc. wszystkich wrodzonych deformacji. Pomimo wielu badań nadal nie do końca jest znana przyczyna powstawania wady. Część naukowców wskazuje na genetyczne podłoże rozszczepu oraz wpływ czynników środowiskowych. Dzieci, które urodziły się z wadą, poddawane są leczeniu, które zazwyczaj polega na operacyjnej korekcie podniebienia oraz wargi. Wczesna interwencja może poprawić jakość życia dzieci z tego rodzaju deformacjami twarzoczaszki.

Zaburzenia rozwojowe

Rozszczep wargi i podniebienia może negatywnie oddziaływać na rozwój malucha i prowadzić do niedosłuchu, zaburzeń i deformacji układu kostnego twarzoczaszki. To także problem natury estetycznej, który w bardziej dojrzałym wieku może także pozostawać nie bez znaczenia dla zdrowia psychicznego małego pacjenta.

Rodzaje rozszczepienia wargi i podniebienia

Ze względu na lokalizację deformacji wadę dzieli się na kilka rodzajów. Rozszczep wargi może występować jednostronnie oraz obustronnie, a także mieć charakter częściowy bądź kompletny – wówczas szczelina ciągnie się aż do nosa. Rozszczep podniebienia również może być częściowy, kiedy przerwa powstaje wyłącznie na sklepieniu jamy ustnej bądź całkowity w sytuacji, w której dochodzi do rozdzielenia podniebienia miękkiego i twardego. Obydwa rodzaje rozszczepu mogą także występować jednocześnie jednostronnie bądź obustronnie.

Leczenie

Dzieci z wrodzoną wadą mogą być operowane już po 3-4 miesiącu życia (zwykle zabiegi wykonuje się po 8 miesiącu życia). Ze względu na złożoność deformacji proces lecenia jest zazwyczaj podzielony na kilka etapów i wymaga czasem leczenia wielospecjalistycznego.

2020-08-13T07:33:48+00:00