Herbak

Palce dodatkowe

Palce dodatkowe

Polidaktylia jest stosunkowo częstą wadą wrodzoną – szacuje się, że występuję ona co 600 – 700 urodzeń. Deformacja ta polega na wykształceniu się dodatkowego palca lub palców w obrębie ręki bądź stopy dziecka. Przyczyna powstawania wady nie jest do końca znana, podejrzewa się, że nadliczbowy palec pojawia się w przypadku, kiedy dochodzi do pojedynczej mutacji genowej, niekiedy bywa to wada dziedziczna. Bywa, że jako przyczynę wielopalcowości podaje się także czynniki środowiskowe, które miały wpływ na rozwój płodu.

Nadliczbowe palce – charakterystyka i rodzaje deformacji

Najczęściej wielopalcowość jest deformacją izolowaną co oznacza, że nie towarzyszą jej inne wady wrodzone. Przyjęło się rozróżniać dwa podstawowe typy polidaktylii. Typ A oznacza, że u małego pacjenta wykształciły się dodatkowe palce w takim kształcie oraz formie, w jakim występuje reszta palców u rąk i nóg. Oznacza to, że palec taki lub palce posiada stawy, kości oraz ścięgna. W przypadku polidaktylii typu B do czynienia mamy natomiast z palcami, które nie są w pełni wykształcone i nie posiadają szkieletu kostnego. W tym drugim przypadku leczenie jest znacznie łatwiejsze i można je przeprowadzić już w okresie niemowlęcym. W przypadku „pełnowartościowego” palca dodatkowego często trzeba poczekać aby prawidłowo ocenić funkcje palców.

Jak leczy się wielopalcowość u dzieci?

Leczenie polidaktylii typu A również rozwiązuje się drogą operacyjną, chociaż tutaj lekarze muszą wykazać się wyjątkową ostrożnością. Do usunięcia pozostaje tutaj nie tylko skóra, ale i pozostałe struktury, łącznie ze ścięgnami i wiązadłami. Stopień trudności tego typu operacji jest znacznie wyższy niż w przypadku polidaktylii typu B, w której nie mamy do czynienia z szkieletem kostnym. Zazwyczaj do operacji wielopalcowości typu A kwalifikuje się dzieci, które ukończyły czwarty bądź piąty rok życia. Dzieje się tak dlatego, ponieważ na tym etapie rozwoju można już zaobserwować lepiej ukształtowany układ kostny, co pozwala lepiej przygotować się do operacji. Sam zabieg trwa zazwyczaj stosunkowo krótko, a rekonwalescencja nie trwa długo.

2020-10-23T1427:50+00:00