Herbak

Czym zajmuje się neurochirurg?

Czym zajmuje się neurochirurg?

Neurochirurg jest lekarzem medycyny, który specjalizuje się w diagnozowaniu oraz leczeniu chorób i dolegliwości układu nerwowego. Najczęściej nieprawidłowości te znajdują się w obrębie mózgowia, nerwów obwodowych oraz rdzeniu kręgowym. Pomoc neurochirurga zaczyna się zazwyczaj wówczas, kiedy inne formy terapii, w tym tej opartej na farmakologii, zostały wyczerpane i nie przyniosły spodziewanych efektów.

Jakimi schorzeniami zajmuje się lekarz neurochirurg?

Praca neurochirurga okazuje się często nieoceniona w przypadku pacjentów, u których zdiagnozowano dyskopatię różnych odcinków kręgosłupa oraz którzy borykają się rozmaitymi urazami kręgosłupa i rdzenia kręgowego. Neurochirurg zajmuje się także leczeniem nowotworów i guzów mózgu, wodogłowiem, chorób naczyniowych mózgu czy krwotoków wewnątrzczaszkowych. Do lekarza tej specjalizacji zostaniemy skierowani także wówczas, kiedy będziemy cierpieć z powodu nadciśnienia wewnątrzczaszkowego czy chorób związanych z układem obwodowym.

Na czym polega leczenie neurochirurgiczne?

Leczenie neurochirurgiczne polega zazwyczaj na mniej lub bardziej, ale jednak inwazyjnych metodach, które sprowadza się często do operacji. Za stosunkowo mało inwazyjną formę leczenia uznaje się w tym przypadku interwencje endoskopowe czy przy użyciu lasera. W ten sposób neurochirurg może np. usunąć przepuklinę dysku bądź dokonać dekompresji krążka międzykręgowego. Metody endoskopowe i laserowe wykonuje się zazwyczaj w znieczuleniu miejscowym. Za bardziej inwazyjne uznaje się operacje wodogłowia, złamań kości czaszkowych czy tętniaków i guzów mózgu – w tym przypadku pacjenci muszą przechodzić dodatkowo rehabilitację bądź wspierać się farmakoterapią.

Kto powinien udać się na wizytę do lekarza?

Na konsultacje do neurochirurga zazwyczaj kierowani są pacjenci uskarżający się na bóle kręgosłupa, nawracające zawroty głowy czy zaburzenia koncentracji i widzenia. W diagnozie pomaga w tym przypadku tomografia komputerowa, badania ultrasonograficzne czy rezonans magnetyczny. Urządzenia te pomagają w ustaleniu przyczyny choroby i określeniu metody leczenia.

2020-11-24T11:27:16+00:00